Header Image

Andrus Leppik

Kodumaja AS juhataja

Kodumaja AS juhataja ja Kodumaja kontserni juhtkonna juht. Kodumaja AS seob omavahel gruppi ettevõtted, kelle ühendavaks põhitegevuseks ja iseloomustavaks jooneks on spetsialiseerumine puitkarkassehitistele – eluruumide projekteerimine ja ehitamine tehases toodetud ruumelementidest. Kodumaja kontsern keskendub eelkõige korruselamute, ridaelamute, hooldekodude, tudengikorterite ja hotellide ehitamisele.