Header Image

Ilaria Perla

Ekspordinõunik Hiinas

Ilaria Perla on töötanud ja elanud Hiinas viimased viis aastat. EASis oldud aasta jooksul on ta abistanud erinevatest sektoritest üle 30 Eesti ettevõtte, aidates neil mõista Hiina turu eripärasid ning maandada turule sisenemise raskuseid. Enne EASiga liitumist töötas Ilaria nii Hiina Euroopa Liidu projektides kui ka erasektoris, mis arendasid ja hõlbustasid dialoogi Euroopa ja Hiina äriringkondade vahel, näidates kultuuri ja strateegia tõhusust. Ilaria valdab ka Hiina keelt, millest on suur abi kohalikus asjaajamises ja müügitoetusmaterjalide ettevalmistamises.

Alates 2020. aasta juunist on Ilaria Eesti riiklik esindaja Hiina Euroopa Liidu Kaubanduskoja nõukogus.