Header Image

Kristi Kivi Frimpong

Ekspordinõunik Rootsis

Kristi Kivi Frimpong on EASi ekpordinõunikuna töötanud alates 2016. aasta lõpust ning on nüüdseks abistanud üle 300 ettevõtte Rootsi turul. Sinna lisanduvad ka ettevõtted, kellega Kristi on EASi seminaride, messide ja networking’u ürituste kaudu kokku puutunud, mistõttu on see arv nüüdseks umbes 1000.

Kristi jaoks on üks olulisemaid ülesandeid mõista Rootsi erinevate sektorite võimalusi Eesti ettevõtete jaoks, esindada Eesti ettevõtete huve kohalikul turul ning luua pikaajalisi ärisuhteid ja kontakte Rootsi ettevõtetega, mis toovad kasu nii Eesti ettevõtetele kui ka Eesti majandusele.

Enne EASi tegeles ta ka eraettevõtjana ja 10 aastat erasektoris, mistõttu lähtub ta oma töös samadest põhimõtetest nagu eraettevõtja, tegutsedes strateegiliselt ja paindlikult, et võimalikult efektiivselt Eesti ettevõtete huve Rootsis esindada. Kristil on magistrikraad majanduses ja ärijuhtimises.

Kui teie ettevõte on huvitatud Rootsi turule sisenemisest, siis on teil abi EASi teenustest ning võite võtta otse ühendust, kontaktid leiate päevakava alt.