Header Image

Lehar Kütt

Kredexi juhataja

Lehar Kütt on KredExi juhataja, AS KredEx Krediidikindlustus nõukogu esimees ja AS SmartCap nõukogu liige. Lisaks on ta fondifondi EstFund nõukoja juht ja fondifondi Balti Innovatsioonifond nõukoja liige.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis avalikust huvist lähtudes parandab rahastamise kättesaadavust, maandab krediidiriske ja viib ellu muid tegevusi eesmärgiga aidata kaasa Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ning Eesti elanike elamistingimuste paranemisele.