Header Image

Viljar Lubi

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium

Majandusarengu asekantsler

Asekantsler Viljar Lubi koordineerib ministeeriumi valitsemisalas majandusarengut puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelvalvet. Asekantsler korraldab koostööd arengukavade väljatöötamisel ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonidega ja tagab arengukavade kooskõla üleriigiliste arengukavadega.

Lubi on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistrikraadiga politoloogias. Ta on ennast täiendanud Eesti Diplomaatide Koolis rahvusvaheliste suhete ja Euroopa integratsiooni kursusel ning Sussexi Ülikoolis Ühendkuningriigis Euroopa uuringute erialal.

Lubi on töötanud Eesti suursaadikuna Indias ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhatajana. Lisaks sellele on ta töötanud välisministeeriumi pressi- ja infoosakonnas, välismajanduse ja arengukoostöö osakonnas, Eesti saatkonnas Londonis, Euroopa Liidu osakonna üldasjade büroo direktorina ja Eesti suursaatkonna nõunikuna Washingtonis.